banner_img_event_pub

ARAL FOETZ & ISOLTECH & FRIENDS

All zesummen, een Team fir d'Recherche geint den Kannerkriibs
Tous ensemble une équipe pour la recherche contre le cancer des enfants
Alle zusammen, ein Team für die Forschung gegen den Krebs bei Kinder

12 090€ raised

teammates

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Raised 1 209 €
Goal 1000 €
Letz run for kids

Letz run for kids

Raised 814 €
Goal 200 €
Lëtz fight

Lëtz fight

Raised 624 €
Goal 200 €
Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Raised 614 €
Goal 1000 €
Ensemble pour la Bonne Cause

Ensemble pour la Bonne Cause

Raised 608 €
Goal 200 €
Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Raised 592 €
Goal 350 €
💜on lâche rien💜

💜on lâche rien💜

Raised 416 €
Goal 200 €
L'UNION FAIT LA FORCE

L'UNION FAIT LA FORCE

Raised 414 €
Goal 200 €
Un don, un sourire, un espoir

Un don, un sourire, un espoir

Raised 412 €
Goal 200 €
Run Sandra run

Run Sandra run

Raised 401 €
Goal 200 €
Zesummen aktiv géint den kriibs

Zesummen aktiv géint den kriibs

Raised 363 €
Goal 200 €
Zesummen sin mer staark !

Zesummen sin mer staark !

Raised 327 €
Goal 1000 €
Together we fight

Together we fight

Raised 316 €
Goal 1966 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Raised 299 €
Goal 200 €
Tous ensemble pour les enfants

Tous ensemble pour les enfants

Raised 298 €
Goal 200 €
Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Raised 263 €
Goal 200 €
Ein Herz für Kinder

Ein Herz für Kinder

Raised 246 €
Goal 200 €
All zesummen fir eng gudd Saach

All zesummen fir eng gudd Saach

Raised 246 €
Goal 500 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Raised 243 €
Goal 200 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Raised 224 €
Goal 200 €
Courir ensemble pour une bonne cause

Courir ensemble pour une bonne cause

Raised 224 €
Goal 200 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Raised 224 €
Goal 200 €
Zusammen ereichen wir das Ziel

Zusammen ereichen wir das Ziel

Raised 223 €
Goal 200 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Raised 223 €
Goal 200 €
Solidariät ist wichtig

Solidariät ist wichtig

Raised 223 €
Goal 200 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Raised 223 €
Goal 200 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Raised 223 €
Goal 200 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Raised 223 €
Goal 200 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Raised 223 €
Goal 200 €
Vive la vie

Vive la vie

Raised 207 €
Goal 200 €
Charly

Charly

Raised 207 €
Goal 200 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Raised 201 €
Goal 200 €
Fit vir e gudden Zweck

Fit vir e gudden Zweck

Raised 201 €
Goal 200 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Raised 138 €
Goal 100 €
Ee Schratt an déi richteg Richtung

Ee Schratt an déi richteg Richtung

Raised 118 €
Goal 100 €
Zusammen laufen wir ans Ziel

Zusammen laufen wir ans Ziel

Raised 39 €
Goal 200 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Raised 39 €
Goal 200 €