banner_img_event_pub

ARAL FOETZ & ISOLTECH & FRIENDS

All zesummen, een Team fir d'Recherche geint den Kannerkriibs
Tous ensemble une équipe pour la recherche contre le cancer des enfants
Alle zusammen, ein Team für die Forschung gegen den Krebs bei Kinder

12 090€ récoltés

Les membres de l'équipe

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Récoltés 1 209 €
Objectif 1000 €
Letz run for kids

Letz run for kids

Récoltés 814 €
Objectif 200 €
Lëtz fight

Lëtz fight

Récoltés 624 €
Objectif 200 €
Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Récoltés 614 €
Objectif 1000 €
Ensemble pour la Bonne Cause

Ensemble pour la Bonne Cause

Récoltés 608 €
Objectif 200 €
Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Récoltés 592 €
Objectif 350 €
💜on lâche rien💜

💜on lâche rien💜

Récoltés 416 €
Objectif 200 €
L'UNION FAIT LA FORCE

L'UNION FAIT LA FORCE

Récoltés 414 €
Objectif 200 €
Un don, un sourire, un espoir

Un don, un sourire, un espoir

Récoltés 412 €
Objectif 200 €
Run Sandra run

Run Sandra run

Récoltés 401 €
Objectif 200 €
Zesummen aktiv géint den kriibs

Zesummen aktiv géint den kriibs

Récoltés 363 €
Objectif 200 €
Zesummen sin mer staark !

Zesummen sin mer staark !

Récoltés 327 €
Objectif 1000 €
Together we fight

Together we fight

Récoltés 316 €
Objectif 1966 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Récoltés 299 €
Objectif 200 €
Tous ensemble pour les enfants

Tous ensemble pour les enfants

Récoltés 298 €
Objectif 200 €
Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Récoltés 263 €
Objectif 200 €
Ein Herz für Kinder

Ein Herz für Kinder

Récoltés 246 €
Objectif 200 €
All zesummen fir eng gudd Saach

All zesummen fir eng gudd Saach

Récoltés 246 €
Objectif 500 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Récoltés 243 €
Objectif 200 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Récoltés 224 €
Objectif 200 €
Courir ensemble pour une bonne cause

Courir ensemble pour une bonne cause

Récoltés 224 €
Objectif 200 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Récoltés 224 €
Objectif 200 €
Zusammen ereichen wir das Ziel

Zusammen ereichen wir das Ziel

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Solidariät ist wichtig

Solidariät ist wichtig

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Récoltés 223 €
Objectif 200 €
Vive la vie

Vive la vie

Récoltés 207 €
Objectif 200 €
Charly

Charly

Récoltés 207 €
Objectif 200 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Récoltés 201 €
Objectif 200 €
Fit vir e gudden Zweck

Fit vir e gudden Zweck

Récoltés 201 €
Objectif 200 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Récoltés 138 €
Objectif 100 €
Ee Schratt an déi richteg Richtung

Ee Schratt an déi richteg Richtung

Récoltés 118 €
Objectif 100 €
Zusammen laufen wir ans Ziel

Zusammen laufen wir ans Ziel

Récoltés 39 €
Objectif 200 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Récoltés 39 €
Objectif 200 €