banner_img_event_pub

LËTZ GO GOLD / Team

ARAL FOETZ & ISOLTECH & FRIENDS

All zesummen, een Team fir d'Recherche geint den Kannerkriibs
Tous ensemble une équipe pour la recherche contre le cancer des enfants
Alle zusammen, ein Team für die Forschung gegen den Krebs bei Kinder

12 090€ raised

teammates (37)

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Villmols Merci fir 12090€ mir sin gelaf

Raised 1 209 €
Letz run for kids

Letz run for kids

Raised 814 €
Lëtz fight

Lëtz fight

Raised 624 €
Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Gas gin fir en gudden Zweck 😊

Raised 614 €
Ensemble pour la Bonne Cause

Ensemble pour la Bonne Cause

Raised 608 €
Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Zesummen géint de Kriibs, ech zielen op iech

Raised 592 €
💜on lâche rien💜

💜on lâche rien💜

Raised 416 €
L'UNION FAIT LA FORCE

L'UNION FAIT LA FORCE

Raised 414 €
Un don, un sourire, un espoir

Un don, un sourire, un espoir

Raised 412 €
Run Sandra run

Run Sandra run

Raised 401 €
Zesummen aktiv géint den kriibs

Zesummen aktiv géint den kriibs

Raised 363 €
Zesummen sin mer staark !

Zesummen sin mer staark !

Raised 327 €
Together we fight

Together we fight

Raised 316 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Raised 299 €
Tous ensemble pour les enfants

Tous ensemble pour les enfants

Raised 298 €
Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Zesummen kämpfen geint den Kriibs

Raised 263 €
Ein Herz für Kinder

Ein Herz für Kinder

Raised 246 €
All zesummen fir eng gudd Saach

All zesummen fir eng gudd Saach

Raised 246 €
Zusammen sind wir stark

Zusammen sind wir stark

Raised 243 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Raised 224 €
Courir ensemble pour une bonne cause

Courir ensemble pour une bonne cause

Raised 224 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Raised 224 €
Zusammen ereichen wir das Ziel

Zusammen ereichen wir das Ziel

Raised 223 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Raised 223 €
Solidariät ist wichtig

Solidariät ist wichtig

Raised 223 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Raised 223 €
Zusammen laufen gegen den Krebs

Zusammen laufen gegen den Krebs

Raised 223 €
Zusammen kommen wir ans Ziel

Zusammen kommen wir ans Ziel

Raised 223 €
Courir contre le cancer

Courir contre le cancer

Raised 223 €
Vive la vie

Vive la vie

Raised 207 €
Charly

Charly

Raised 207 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Raised 201 €
Fit vir e gudden Zweck

Fit vir e gudden Zweck

Raised 201 €
Zesummen sin mir staark

Zesummen sin mir staark

Raised 138 €
Ee Schratt an déi richteg Richtung

Ee Schratt an déi richteg Richtung

Raised 118 €
Zusammen laufen wir ans Ziel

Zusammen laufen wir ans Ziel

Raised 39 €
Marcher pour une bonne cause

Marcher pour une bonne cause

Raised 39 €